Dielňa

„Ručnou prácou a citom sa vytvára harmónia ozajstného remesla, ktorého výsledkom je jedinečnosť celku.“ Janik