„Ručnou prácou a citom sa vytvára harmónia ozajstného remesla,
ktorého výsledkom je jedinečnosť celku.“
Janik