Individualizácia

Výrobok je možné po dohode rôzne upravovať, modifikovať podľa predstáv.
Vyrábam taktiež sety výrobkov v jednej farbe.